Werkwijze scholen/kinderdagverblijven

Graag ontvang ik van tevoren de informatie die beschikbaar is over de betreffende leerling en ga ik een gesprek aan met de groepskrachten, RT’er en/of IB’er en ouders om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Aan de hand hiervan wordt er bekeken welke hulp wenselijk is.

Dit kan hulp zijn:

  • door middel van consultatieve begeleiding. Bijvoorbeeld door gericht instructie en advies te geven aan een groepskracht over een bepaalde problematiek bij een bepaald kind(eren). En door het kind onder schooltijd of tijdens het verblijf op het KDV te begeleiden bij zijn/haar problemen.
  • door middel van deskundigheidsbevordering. Bijvoorbeeld door het geven van informatie en adviezen aan het team over een bepaalde problematiek.
  • door middel van coaching. Bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan met de groepskracht over de manier waarop zeer specifieke (leer)problemen aangepakt kunnen worden binnen het klassikaal onderwijs of de groepssetting. Een bezoek aan de groep tijdens de les of activiteit of een opname van de les of activiteit middels video-apparatuur is hierbij soms noodzakelijk om te bepalen waarbij de groepskracht ondersteuning behoeft. Aan de hand hiervan wordt de les of activiteit nabesproken met de groepskracht, zodat hij/zij zijn/haar sterke en zwakke kanten leert kennen en beter in leert spelen op de situatie.
  • door middel van didactisch en/of diagnostisch onderzoek. Dit kan opheldering geven over de problematieken van het kind, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de specifieke behoeften.