Werkwijze ouders/verzorgers

Allereerst hebben we een intake-gesprek, waarbij ingegaan wordt op uw hulpvraag. Er wordt gekeken wat er goed en minder goed gaat en waar u zich zorgen over maakt. Aan de hand van dit intake-gesprek bekijk ik welke hulp ik u kan bieden.

Dikwijls zal ik uw toestemming vragen om derden, zoals school, opvang, peuterspeelzaal, arts of specialist, te benaderen voor informatie over uw kind. Deze informatie is belangrijk om het vastgestelde probleem goed in te kunnen schatten.

Bij kinderen tot 4 jaar wordt er diagnostisch onderzoek verricht middels observatie op de plek waar de meeste problemen zich voordoen. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen diagnostisch onderzocht worden middels verschillende tests, zoals een intelligentie test of een didactische test, waarbij een observatie deel uit kan maken van het onderzoek.

Na de onderzoeken ontvangt u een verslag van de resultaten. Resultaten worden slechts aan de ouders/verzorgers voorgelegd. Uitsluitend wanneer de ouders/verzorgers het wenselijk achten, kunnen de resultaten worden besproken met derden, zoals de school, een specialist of een andere instantie.