Werkwijze

Hieronder zal ik globaal omschrijven hoe de verschillende onderzoeken verlopen, zodat u een idee heeft van wat u kunt verwachten.

Daarnaast zal ik ook kort ingaan op het begeleiden.

Intelligentie onderzoek:

De onderzoeken worden, waar mogelijk, thuis of op school/het KDV afgenomen. Een kind voelt zich namelijk het prettigst in een voor hem/haar bekende omgeving.

Het intelligentie onderzoek wordt gedaan middels de RAKIT-2. Alhoewel minder bekend dan andere intelligentietests, geeft deze nieuwe test de beste resultaten volgens de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). De RAKIT-2 is uitvoerig getest door de COTAN die alle psychodiagnostische instrumenten beoordeelt die in Nederland worden uitgegeven.

De test middels de RAKIT-2 duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 uur. De test is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd, dus van 4 – 12,5 jaar.

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de intelligentieonderzoeken. U kunt kiezen uit:

  1. Beperkt

    Bij Beperkt wordt alleen de test afgenomen en de behaalde scores overgelegd. Mensen die deze mogelijkheid kiezen in overleg met mij, hebben de scores meestal nodig om sneller aan de beurt te komen bij een instelling waar het kind onderzocht gaat worden. Vanuit onderzoeksinstellingen wordt geëist dat de test recent is. De test wordt meestal eens in de twee jaar afgenomen om te kijken hoe het kind zich ontwikkelt.

  2. Gemiddeld

    Bij Gemiddeld wordt niet alleen de test afgenomen en de scores overlegd, maar u ontvangt ook een onderzoeksverslag en handelingsadviezen. Het onderzoek en de adviezen worden met u, en indien gewenst een leerkracht/groepskracht, besproken in een adviesgesprek. Dit pakket wordt meestal als mogelijkheid besproken wanneer er sprake is van leer- of ontwikkelingsproblemen en men meer inzicht behoeft in de aard van de problemen.

  3. Uitgebreid

    Uitgebreid bestaat uit een observatie voorafgaand aan het intelligentie onderzoek, een onderzoeksverslag en een adviesgesprek. Meestal wordt dit onderzoek gekozen wanneer uw kind naast leer- of ontwikkelingsproblemen ook problemen heeft op sociaal en/of emotioneel gebied of werkhoudingsproblemen op school vertoont.

Dyslexie screening:

Het onderzoek naar dyslexie doe ik aan de hand van een screening. Dit is om te bepalen of een kind verhoogd risico heeft op dyslexie.

Bij het vaststellen van dyslexie wordt meestal ook een intelligentietest gedaan om uit te sluiten dat aan de spellingsproblemen een algemeen leerprobleem ten grondslag ligt.

Een ander belangrijk gegeven is om te weten of en wat school heeft gedaan aan extra begeleiding om het kind te ondersteunen bij de spellingsproblemen. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van dyslexie is het van belang te weten of de spellingsproblemen didactisch resistent zijn.

Met de gegevens van de screeningtest en een intelligentietest kunt u vaak sneller aan de beurt komen voor onderzoek bij een instituut voor kinderen met dyslexie.

De dyslexie screeningtest duurt ongeveer 30 minuten. Deze test kan worden afgenomen bij kinderen in de leeftijd van 6,5 – 16,5 jaar.

Om dyslexie vast te kunnen stellen zijn er een aantal richtlijnen opgesteld

Dyscalculie onderzoek:

Voor het onderzoek naar dyscalculie maak ik gebruik van de ZAREKI-R-NL. Dit is de meest gangbare test in Nederland om vast te stellen in welke mate een kind verhoogd risico heeft op dyscalculie.

Bij het vaststellen van dyscalculie wordt meestal ook een intelligentietest gedaan om uit te sluiten dat aan de rekenproblemen een algemeen leerprobleem ten grondslag ligt.

Een ander belangrijk gegeven is om te weten of en wat school heeft gedaan aan extra begeleiding om het kind te ondersteunen bij de rekenproblemen. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van dyscalculie is het van belang te weten of de rekenproblemen didactisch resistent zijn.

De dyscalculie test duurt ongeveer 30-45 minuten. Het is geschikt voor leerlingen met rekenproblemen uit groep 5 van de basisschool tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat de test geschikt is voor alle niveaus van praktijkonderwijs tot VWO.

Observatie:

Een observatie vindt meestal op school of het kinderdagverblijf plaats en duurt ongeveer 2 uur. Het is belangrijk dat het kind de observator nog niet kent en niet weet dat het geobserveerd wordt, zodat het zo onbevangen mogelijk reageert op de situaties om hem/haar heen.

Van de observatie wordt een verslag gemaakt met handelingsadviezen. Dit wordt met u besproken. Het is mogelijk dit ook eventueel met de school/ het KDV te bespreken, indien u daar toestemming voor geeft.

Hiaten bij rekenen:

Het vaststellen van hiaten bij het rekenen wordt meestal bij u thuis gedaan en duurt ongeveer 1 – 1,5 uur. Er wordt een verslag gemaakt met adviezen voor verbetering.

Begeleiding:

Ik begeleid kinderen met leerproblemen. Dit gebeurt meestal thuis of op school. Vaak zal de begeleiding 1 op 1 zijn, maar het gebeurt ook wel dat ik kinderen in een klein groepje begeleidt. Beide heeft zijn voordelen. In de 1 op 1 situatie is alle aandacht voor het kind en zijn/haar specifieke leerprobleem. In een groepje kunnen kinderen samen leren. Natuurlijk wordt er bij het vormen van een groepje gekeken naar de leerproblemen, zodat kinderen met problematieken van dezelfde aard bij elkaar in een groepje komen. Een groepje bestaat uit 2-5 kinderen.