Voor wie

Voor ouders/verzorgers van een kind t/m 12 jaar waarbij u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • uw kind gaat met buikpijn naar school/het KDV
  • uw kind laat ander gedrag zien dan u gewend bent
  • uw kind heeft moeite met bepaalde schoolvakken
  • uw kind heeft weinig contact met andere kinderen

Voor scholen/kinderdagverblijven waarbij men vragen heeft omtrent leerlingbegeleiding. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • het gedrag van een kind in de groep of bij het vrij spelen
  • leerlingbegeleiding van kinderen die ernstige leerproblemen vertonen en waarbij er, ondanks extra aandacht, geen/weinig verbetering is geconstateerd
  • groepskrachten die behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering om zo het kind/de kinderen in de groep beter te kunnen begeleiden