Over mij

Mijn naam is Manon Fallon. Ik ben moeder van drie kinderen met (zeer uiteenlopende) speciale behoeften op het gebied van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Ik ben mijn loopbaan begonnen in de zorg voor mensen met een beperking.

Later heb ik de PABO doorlopen en ben ik in het speciaal onderwijs aan de slag gegaan.
Nadat ik moeder ben geworden, ben ik me meer gaan verdiepen in de orthopedagogie en ben ik weer gaan studeren.

Ik ben nu naast moeder, sociaal pedagogisch hulpverlener en leerkracht ook orthopedagoog en heb mijn diagnostiek aantekening.

Bij elkaar vormen deze richtingen een mooi geheel. Centraal staat het kind.

Kind, Opvoeder, Onderwijs, OmgevingAls moeder kom je veel uitdagingen tegen in het opvoeden van jouw kind.

Als zorgverlener ga je deze uitdagingen op een professioneel vlak aan.

Als leerkracht kom je deze uitdagingen tegen in een leersituatie.

En als orthopedagoog bekijk je die uitdagingen vanuit een ander perspectief, namelijk niet alleen vanuit de opvoedsituatie en de leersituatie, maar ook vanuit het kind en de omgevingsfactoren. Vanuit verschillende invalshoeken bekeken kom je tot nieuwe inzichten over wat het kind nodig heeft om zich volwaardig te kunnen ontwikkelen.