Home

Goois Gebaar is een orthopedagogische praktijk gericht op diagnostiek, advies en begeleiding bij ontwikkelings-, leer-, sociale- en emotionele problemen bij kinderen t/m 12 jaar.

Bij Goois Gebaar kunt u terecht voor:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Advies
  • Begeleiding bij leerproblemen
  • Consultatieve leerlingbegeleiding
  • Deskundigheidsbevordering
  • Coaching

Goois Gebaar stelt zich ten doel praktisch, vlot en doelmatig orthopedagogische hulp te bieden. Als vrij gevestigde orthopedagoog kan ik onafhankelijk onderzoek bieden.

Naar aanleiding van diagnostisch onderzoek kan het advies zijn uw kind nader te laten onderzoeken of te laten behandelen door een instantie die meer gespecialiseerd is in de problematiek van uw kind, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut, logopedist, kinderarts of speltherapeut.

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de richtlijnen van deĀ NVO.